Nikai 4 Life 
/

De stichting tegen Rhabdoïde Kinderkanker!  

 

Stichting

Ruim 6 maanden na het overlijden van onze zoon en broertje Nikai is op 22 juni 2018 de naar hem vernoemde stichting Nikai 4 Life opgericht. De Stichting streeft naar verhoging van de genezingskans van kinderkanker in het algemeen en die van rhabdoïde tumoren in het bijzonder. 


Wij willen een bijdrage leveren aan:
• verhoging van de genezingskans
• verbetering van de kwaliteit van de behandelingen 
• vermindering van de bijwerkingen
• overige zaken die daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staan of daartoe bevorderlijk zijn. 

Ook willen we de kinderen en gezinnen die hiermee te maken hebben de mogelijkheid geven om in die onzekere periode leuke dingen te doen. Dit zodat een kind met kanker toch ook gewoon kind kan en mag zijn. Uit ervaring weten we dat dit heel waardevol kan zijn.

Stichting Nikai tracht haar doel te bereiken door het werven van fondsen en donateurs, organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten voor het financieren van vernieuwend onderzoek op het gebied van rhabdoïde tumoren.
De genezingskansen van rhabdoïde tumoren kinderkanker zijn schrikbarend laag!
Deze tumoren zijn zeldzaam, maar zeer agressief. De prognose voor kinderen met een rhabdoïde tumor is dan ook slecht De genezingskansen moeten dus omhoog! Hiervoor is heel veel onderzoek nodig en onderzoek kost heel veel geld. Onderzoek kan alleen plaatsvinden als er voldoende financiële middelen zijn. Donaties zijn hierbij van doorslaggevend belang. 

Uw bijdrage gaat voor 100% rechtstreeks naar het onderzoek. 

Los daarvan willen we kinderen en gezinnen die hiermee te maken hebben ook de mogelijkheid geven om in die onzekere periode leuke dingen te doen. Dit zodat een kind met kanker toch ook gewoon kind kan en mag zijn. Uit ervaring weten we dat dit heel waardevol kan zijn. Dat willen we realiseren met de hulp van speciale (natura) sponsoren die deze activiteiten ondersteunen en eventuele particuliere acties die hiervoor bedoelt zijn. 


Samen sterk tegen kinderkanker!

Draagt u Stichting Nikai 4 Life een warm hart toe? Heeft u ideeën voor een actie of een evenement? Neem dan contact met ons op.  Als u financieel wilt bijdragen, klik hier en kijk wat het beste bij u past.
We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen op onze site!


Arjan, Marrie en Jessin