Nikai 4 Life 
/


De stichting tegen Rhabdoïde Kinderkanker!  

 

Het onderzoek


Testen medicijnen (gefinancierd door Stichting Nikai 4 Life) 

De onderzoeksgroep van Jarno Drost in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie doet onderzoek naar rhabdoïde tumoren. Zij maken gebruik van zogenaamde organoïden*, kleine stukjes weefsel die in het laboratorium worden gegroeid uit rhabdoïde tumoren, om de gevoeligheid van tumorcellen voor medicijnen te onderzoeken. Hieruit zijn enkele medicijnen gekomen die in het laboratorium een remmend effect hebben op de groei van rhabdoïde tumorcellen. 

In het voorjaar van 2019 is een onderzoek gestart met een aantal van deze medicijnen. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Nikai 4 Life. De resultaten van dit onderzoek worden richting het einde van 2019 verwacht. In dit onderzoek wordt o.a. naar de mogelijke oorzaken van de remming van deze medicijnen gekeken. Klik hier voor een korte video

Dit zodat er aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor verdere ontwikkeling van deze medicijnen. Daarnaast wordt er verder getest of deze medicijnen in combinatie met andere medicijnen nog betere resultaten kunnen opleveren.

Kosten: € 100.000

Gestart: Februari 2019

Looptijd: 10 maanden

Status: Loopt

 

*De organoïden-technologie maakt het voor het eerst mogelijk om met hoge efficiëntie tumorweefsel te kweken uit patiëntmateriaal. Organoïden kunnen vervolgens onder andere gebruikt worden om de gevoeligheid van tumorcellen voor medicijnen te onderzoeken.


2018 
Het (ontstaan van het) basisonderzoek 

Rhabdoïde tumoren zijn een zeldzame, maar zeer agressieve soort kinderkanker en komen onder andere voor in de hersenen en nieren van meestal jonge kinderen. In tegenstelling tot veel andere soorten kinderkanker hebben kinderen met rhabdoïde tumoren nog steeds een erg slechte prognose. In de afgelopen jaren is er weinig vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor het behandelen van kinderen met een rhabdoïde tumor. Dit komt onder andere doordat er geen goede experimentele modelsystemen zijn voor onderzoek en om medicijnen te testen. 


Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Centrum. In het Centrum zijn de hoog complexe zorg, research en opleidingen van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd.
Op 18 mei 2018 betrok het Prinses Máxima Centrum haar nieuwe gebouw, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Sindsdien is alle zorg en research voor kinderen met kanker gebundeld in één topcentrum. Het Prinses Máxima Centrum is het grootste kinderkankercentrum van Europa.


Jarno Drost doet onderzoek met gekweekte mini-tumoren

De organoïden technologie is revolutionair op het gebied van kankeronderzoek.In het programma Nieuwsuur van 31 mei 2018 lichtte Jarno Drost de nieuwe onderzoekstechnologie toe. De organoïden technologie stelt onderzoekers in staat om met hoge efficiëntie tumorweefsel te groeien en te vermeerderen uit patiëntmateriaal. Deze zogenoemde “mini-tumoren” of “organoïden” kunnen vervolgens worden gebruikt voor onderzoek naar het ontstaan van de tumor en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft men een kweeksysteem opgezet voor het groeien van organoïden uit rhabdoïde tumorweefsel. Dit onder leiding van onderzoeker Jarno Drost. Rhabdoïde organoïden lijken in veel opzichten op het tumorweefsel en vormen dus een uniek model voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor deze zeer agressieve en momenteel slecht behandelbare groep kindertumoren.                            Stichting Nikai 4 Life wil deze research van harte ondersteunen.

Het onderzoek, met behulp van dit model, omvat het achterhalen van het ontstaan van rhabdoïde tumoren. Dit biedt mogelijk handvaten voor de ontwikkeling van therapieën, en het testen van medicijnen en draagt zo bij aan een betere behandeling van kinderen met rhabdoïde tumoren.  Het onderzoek met behulp van dit model is, in samenwerking met de internationale groep (SIOP RTSG), opgezet met het doel bij te dragen aan een betere, persoonsspecifieke diagnostiek en behandeling van kinderen met rhabdoïde tumoren in de nier en zal tevens belangrijk zijn voor kinderen met meer atypische varianten die niet in de nier voorkomen. De vergaarde resultaten zullen tevens dienen als springplank voor onderzoek naar andere soorten kinderkanker.


Stichting Nikai 4 Life maakt zich sterk tegen kinderkanker en wil als De stichting tegen rhabdoïde kinderkanker een bijdrage leveren om dit onderzoek en zo het perspectief op genezing te kunnen verbeteren. Kinderen moeten gewoon kind kunnen zijn en horen niet zo jong aan kanker te sterven! Helpt u ons mee?