Nikai 4 Life 
/


De stichting tegen Rhabdoïde Kinderkanker!  

 

Bestuur & Beleidsplan


Op 22 juni 2018 is bij notariskantoor Van Dijk De Jongh te Dronten Stichting Nikai 4 Life opgericht door Arjan, Marrie en Jessin Kroes. Het dagelijks bestuur bestaat uit Arjan Kroes, Simon Vrieswijk en Everard Bos.

Naast de leden van de Stichting steken ook familie, vrienden en kennissen de handen uit de mouwen. Van alle kanten komt er hulp om de missie van de Stichting voort te zetten.  

 

o  Voorzitter: Arjan Kroes (IJsselmuiden)

o  Penningmeester : Simon Vrieswijk (Emmeloord)

o  Secretaris: Everard Bos (Kampen)


Geen van de bestuursleden worden betaald voor hun verleende diensten. 


Overige gegevens 

ING Bank: NL26 INGB 0008 2549 31

KVK-nummer 71941770

RSIN Nummer: 858914967


Beleidsplan

Hierbij het beleidsplan 2018 - 2020Privacy Policy / AVG

Stichting Nikai 4 Life hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Nikai 4 Life houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Stichting Nikai 4 Life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie email en telefonisch    

Stichting Nikai 4 Life verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

- Het afhandelen van uw donatie

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

- U te informeren over /wijzigingen van onze activiteiten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting Nikai 4 Life verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.    

Persoonsgegevens bewaren

Stichting Nikai 4 Life bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Maximaal 7 jaar.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nikai 4 Life verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting Nikai 4 Life gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Beveiliging persoonsgegevens

Stichting Nikai 4 Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@nikai4life.nl.